Nyheter

2014-09-22 09:25:11

Öresund Electric Car Rally 20-21 september 2014

Södra Halland Kraft deltog i helgen i Öresund Electric Car Rally som Co-driver i Team Halland (Region Halland, Länsstyrelsen, politiker, kommuner och energibolag) vilka deltog med fyra team. Team Hall...

Läs mer

Nyheter

2014-10-30 12:10:13

Uppdatering Hulebäcksprojektet

Sedan i mitten av augusti har vi varit på plats i trakterna av Killhult, Tureby och Hulebäck där vi fortsatt vårt arbete med att ersätta vårt luftledningsnät med markkablar och nya transformatorstati...

Läs mer

Nyheter

2014-11-05 10:39:47

Linbyte

Just nu håller vi på att byta lina på 20kV-linjen till Vrångarps gård.

Läs mer

Nyheter

2014-11-21 10:02:43

Tack!

Vi vill tacka alla er som besökte vårt nya kundcenter i Vallberga när vi höll öppet hus i lördags, den 25 oktober. I fem timmar rådde full aktivitet i våra lokaler och omgivningar och drygt 1000 pers...

Läs mer

Värderingar

Detta är vi

Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholms och delar av Båstad kommun. Vi bedriver småskalig produktion, utvecklar energirelaterade tjänster i södra Sverige. Våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning.

Värderingar

Detta står vi för

 • Aktiv i samhällsutvecklingen och kundrelationer
 • Lokal närvaro med hög tillgänglighet
 • Samarbete ger möjligheter och utveckling
 • Kostnadseffektiva och välorganiserade

Värderingar

Detta tror vi på

 • Småskalig produktion och effektivare användning - ger minskad klimatpåverkan
 • Lönsamhet - god leveranssäkerhet
 • Attraktiv arbetsgivare - engagerad personal

Värderingar

Detta värderar vi

 • Jag ger god service
 • Jag samarbetar för att nå bästa resultat
 • Jag ställer upp för och respekterar mina kollegor
 • Jag är sparsam och hushållar med resurser
 • Jag håller mig välinformerade och utvecklar min kompetens

6950_LowRes_ps_toppbild

Vårt nät  ger södra Halland kraft!

Södra Hallands Kraft är ditt lokala elnätsföretag. Vårt namn berättar om vår lokala förankring i södra Halland, men också om vår verksamhet som ägare av det lokala elnätet i Laholms kommun och delar av Båstads kommun.

Genom oss har du som kund och medlem ett tillförlitligt och prisvärt elnät.

Vår lokalkännedom gör att vi snabbt kan vidta åtgärder vid störningar vilket i sin tur innebär trygghet för dig som kund.

 

 

Kontakt

Kundservice telefonnummer

Växel: 0430-480 00

Felanmälan: 0430-480 48

Kundservice: 0771-380 390

Fax: 0430-480 49

info@sodrahallandskraft.se  


Besöksadress:
Timmervägen 1, Vallberga 

Mina sidor

Driftstatus

 

För mer information » 
  

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening | Box 63, 312 21 Laholm | Timmervägen 1, 312 50 Vallberga | Tel 0430-480 00 | info@sodrahallandskraft.se