Nyheter

2014-08-03 22:23:08

Störningar p.g.a åska

Den sista veckan i juli och början på augusti har mycket åska drabbat Södra Hallands Krafts elnät. Detta har visat sig i kortare och längre blink eller avbrott i elleveranserna. Vissa områden har vari...

Läs mer

Nyheter

2014-01-03 14:01:33

Planerade projekt 2014

För Södra Hallands Kraft’s affärsområde EL kommer ca 25 000 000 kr att investeras under 2014. Vi fortsätter att förbättra leveranskvaliteten i vårt nät utan att för den skull höja nätavgifterna nämnvä...

Läs mer

Nyheter

2014-08-28 05:00:40

Ledig tjänst - Affärsinriktad ekonomichef

Direkt underställd VD får du ansvaret för ekonomifunktionen och de övergripande personalfrågorna i företaget. Moderbolaget är en ekonomisk förening med tre dotterbolag.

Läs mer

Värderingar

Detta är vi

Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholms och delar av Båstad kommun. Vi bedriver småskalig produktion, utvecklar energirelaterade tjänster i södra Sverige. Våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning.

Värderingar

Detta står vi för

 • Aktiv i samhällsutvecklingen och kundrelationer
 • Lokal närvaro med hög tillgänglighet
 • Samarbete ger möjligheter och utveckling
 • Kostnadseffektiva och välorganiserade

Värderingar

Detta tror vi på

 • Småskalig produktion och effektivare användning - ger minskad klimatpåverkan
 • Lönsamhet - god leveranssäkerhet
 • Attraktiv arbetsgivare - engagerad personal

Värderingar

Detta värderar vi

 • Jag ger god service
 • Jag samarbetar för att nå bästa resultat
 • Jag ställer upp för och respekterar mina kollegor
 • Jag är sparsam och hushållar med resurser
 • Jag håller mig välinformerade och utvecklar min kompetens

Ledig tjänst - Ekonomichef

Ledig tjänst

6950_LowRes_ps_toppbild

Vårt nät  ger södra Halland kraft!

Södra Hallands Kraft är ditt lokala elnätsföretag. Vårt namn berättar om vår lokala förankring i södra Halland, men också om vår verksamhet som ägare av det lokala elnätet i Laholms kommun och delar av Båstads kommun.

Genom oss har du som kund och medlem ett tillförlitligt och prisvärt elnät.

Vår lokalkännedom gör att vi snabbt kan vidta åtgärder vid störningar vilket i sin tur innebär trygghet för dig som kund.

 

 

Kontakt

Kundservice telefonnummer

Växel: 0430-480 00

Felanmälan: 0430-480 48

Kundservice: 0771-380 390

Fax: 0430-480 49

info@sodrahallandskraft.se 

Mina sidor

Driftstatus

 

För mer information »

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening | Box 63, 312 21 Laholm | Stortorget 7A, Laholm | Tel 0430-480 00 | info@sodrahallandskraft.se