Nyheter

2014-03-03 15:47:55

Ombyggnad av linje mellan Björkered och Norrlida

Vi har precis avslutat ett projekt där vi bytte stolpar samt ersatte den oisolerade luftledningen mellan Björkered och Norrlida till en isolerad dito. Den isolerade luftledningen

Läs mer

Nyheter

2014-02-11 08:22:34

Utbetalning av avbrottsersättning för stormarna Simone och Sven pågår

Under februari och mars kommer vi att reglera avbrottsersättningen på ordinarie fakturor för de nätkunder som

Läs mer

Nyheter

2014-02-04 16:15:15

Arbetet i full gång i Hulebäck

Nu är Södra Hallands Kraft mitt uppe i sitt projekt att kablifiera luftledningsnätet i Hulebäck med omnejd. Trakten har varit drabbad av flera långa avbrott och föreningen lägger nu ca 6 000 000 kr på...

Läs mer

Nyheter

2014-01-03 14:01:33

Planerade projekt 2014

För Södra Hallands Kraft’s affärsområde EL kommer ca 25 000 000 kr att investeras under 2014. Vi fortsätter att förbättra leveranskvaliteten i vårt nät utan att för den skull höja nätavgifterna nämnvä...

Läs mer

Nyheter

2014-05-13 10:23:28

Info om projekt Kungsbygget/Hässlet

Vi har nu startat upp 10kV-kabelförläggningen från Kungsbygget upp längs med Fladaltsvägen till Jonstorp/Hässlet. 2450 meter luftledning ersätts med 3400 meter kabel. Detta projekt är ett led i att s...

Läs mer

Värderingar

Detta är vi

Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholms och delar av Båstad kommun. Vi bedriver småskalig produktion, utvecklar energirelaterade tjänster i södra Sverige. Våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning.

Värderingar

Detta står vi för

 • Aktiv i samhällsutvecklingen och kundrelationer
 • Lokal närvaro med hög tillgänglighet
 • Samarbete ger möjligheter och utveckling
 • Kostnadseffektiva och välorganiserade

Värderingar

Detta tror vi på

 • Småskalig produktion och effektivare användning - ger minskad klimatpåverkan
 • Lönsamhet - god leveranssäkerhet
 • Attraktiv arbetsgivare - engagerad personal

Värderingar

Detta värderar vi

 • Jag ger god service
 • Jag samarbetar för att nå bästa resultat
 • Jag ställer upp för och respekterar mina kollegor
 • Jag är sparsam och hushållar med resurser
 • Jag håller mig välinformerade och utvecklar min kompetens

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013_uppslagsvis -1

6950_LowRes_ps_toppbild

Vårt nät  ger södra Halland kraft!

Södra Hallands Kraft är ditt lokala elnätsföretag. Vårt namn berättar om vår lokala förankring i södra Halland, men också om vår verksamhet som ägare av det lokala elnätet i Laholms kommun och delar av Båstads kommun.

Genom oss har du som kund och medlem ett tillförlitligt och prisvärt elnät.

Vår lokalkännedom gör att vi snabbt kan vidta åtgärder vid störningar vilket i sin tur innebär trygghet för dig som kund.

 

 

Kontakt

Kundservice telefonnummer

Växel: 0430-480 00

Felanmälan: 0430-480 48

Kundservice: 0771-380 390

Fax: 0430-480 49

info@sodrahallandskraft.se 

Mina sidor

Driftstatus

 

För mer information »

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening | Box 63, 312 21 Laholm | Stortorget 7A, Laholm | Tel 0430-480 00 | info@sodrahallandskraft.se