Energimarknadsinspektionen fastställer nya intäktsramar för perioden 2024-2027

Elnätsverksamheten i Sverige utgör ett naturligt monopol där de ekonomiska förutsättningarna regleras strikt genom lagstiftning. Energimarknadsinspektionen (EI) spelar en central roll i denna reglering genom att fastställa de maximala beloppen för avgifter som elnätsbolag i Sverige får ta ut från sina kunder över en fyraårsperiod, vilket benämns som intäktsramar. I början av april 2024 tillkännagav EI de nya intäktsramarna för perioden 2024 till 2027.

Södra Hallands Kraft (SHK) är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar, vilket innebär att vinsten inte distribueras utanför bolaget. Enligt vår policy tar vi endast ut avgifter som är nödvändiga för att uppfylla myndighetskrav, säkerställa ett stabilt elnät och möta de växande kraven på energiomställningen. Detta inkluderar att tillhandahålla kapacitet för ökad efterfrågan på laddinfrastruktur och solcellsanläggningar, samt andra energirelaterade behov.

Den fastställda höjningen av intäktsramarna för perioden 2024 till 2027 indikerar sannolikt behovet av att möta ökade kostnader och anpassa sig till den pågående energiomställningen.

Läs gärna mer om vad Energiföretagen säger om de nya intäktsramarna här.