Besiktning med helikopter

Under vecka 16 eller 17 kommer vi utföra besiktningar av våra luftledningar inom vårt elnätsområde. Det gör vi med hjälp av helikopter som på låg höjd flyger längs med kraftledningen.

Det kan innebära viss bullerstörning och det kan även störa hästar och andra djur.