Ordinarie medlemsmöte

Södra Hallands Kraft ek förening bjuder medlemmar/kunder till ordinarie medlemsmöte.
Välkomna till vårt kontor i Vallberga! Mötet kommer hantera stadgeenliga ärenden.

Södra Hallands Krafts kontor, kl.18:00 den 24 april. 

Årsredovisningen 2023 finns att ladda ner från vår hemsida närmare mötet eller att få den tillsänd sig genom att kontakta oss. 

Anmäl er på 0430-480 00 eller kundservice@sodrahallandskraft.se senast den 21 april.

Välkommen!