Vår Biogasanläggning

Vår Biogasanläggning ligger i Hov, sydost om Laholm. Här tar vi emot gödsel från olika lantbruk och avfall från livsmedelsindustrin. Genom en rötningsprocess framställer vi Biogas. Restprodukten blir biogödsel som levereras tillbaka till lantbruk i södra Halland.

Biogasproduktionen har de senaste året varit väldigt jämt och klimatavtrycket i verksamheten ger en årlig besparing på koldioxidutsläpp i atmosfären med ca
7 000 ton.​​​​​​​


Biogödsel – lantbruk

Biogödsel är en naturlig gödselprodukt som bildas efter utvinning av biogas. Biogödsel från Södra Hallands Krafts biogasanläggning i Hov, produceras av råvaror som ursprungligen är sorterat matavfall från hushåll, gödsel från lantbruk, rester från slaktindustri och andra organiska restprodukter från livsmedelsindustrin

Läs mer