Teckna avtal

* obligatoriska uppgifter

Produkt

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*

E-post *

Telefon dagtid *

Gatuadress *

Postnummer *

Postort *

Anläggnings id (finns på din elfaktura)

Omr id (finns på din faktura)

Ungefärlig årsanvändning av el (kWh)

Avtalet börjar gälla (Fastprisavtal med start längre än 3 månader framåt i tiden är ej möjligt):

Jag är redan elhandelskund hos Södra Hallands Kraft och vill starta mitt avtal så snabbt som möjligt

Ange information

Jag har läst och godkänner avtalsvillkoren * (Allmänna och Särskilda). Jag har även kontrollerat min eventuella uppsägningstid och villkor hos min nuvarande leverantör och är medveten om att Södra Hallands Kraft inte ansvarar för eventuella avgifter om jag bryter ett tidsbundet avtal med annan leverantör.