Teckna elavtal

100 % förnybar el.
100% Kundägt.
100% Lokalt.

 


Våra elavtal och priser

Rörligt pris
Rörligt pris (Maj 2024)

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.
Priserna som presenteras är inkl. moms.

74,99 öre/kWh

Prisdetaljer
Timpris
Timpris

Ett timpris passar dig som kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen.

Prisdetaljer