Ägarens ansvar för elanläggningen

Som hus- och fastighetsägare är du också ägare av en elanläggning. Med det följer att du också ansvarar för att all el är i gott skick så ingen person eller egendom kan skadas av den. I ansvaret ligger att elanläggningen kontrolleras, användas på rätt sätt och att eventuella brister åtgärdas. Som hjälp har Elsäkerhetsverket tagit fram en informationsfilm som beskriver vad som gäller kring elanläggningsansvaret, se den här Elsäkerhetsverket

Gränsen mellan oss som elleverantör och dig som kund går normalt sett vid vår kabelanslutning i mätarskåpet. Det innebär att du ansvarar för platsen där mätaren sitter som omfattar bl.a. huvudsäkring, huvudbrytare, anslutningsplint.
För vår del, inte minst utifrån ett arbetsmiljöhänseende, måste den anläggningen vara i gott skick. Vi ska vid behov alltid kunna bryta anläggning exempelvis vid underhåll i vårt nät, vid mätarbyte eller liknande för att kunna arbeta säkert. Det har blivit ännu viktigare än tidigare nu efter att lokal produktion och energilager installeras hos många kunder.
Skulle vi bedöma att din anläggning inte är i ett gott skick kommer vi att frånskilja hela anläggningen från elnätet under arbetet. I de fallen kan vi också ställa krav på att du anlitar en elinstallatör som gör de åtgärder som krävs för att din elanläggning ska uppfylla gällande föreskrifter. Det här är inte bara viktigt för vår säkerhet utan det är i första hand för din egen skull så inte personer, husdjur eller huset ska kunna skadas.