Anvisningspris

Om du inte själv gör ett aktivt val av elavtal får du automatiskt ett anvisningspris hos ditt anvisade elbolag.

Vi på södra Hallands Kraft har valt att göra det enkelt för våra kunder och prissätter anvisningspriset som ett rörligt elpris men med ett  högre påslag, 15 öre/kWh (inkl. moms) istället för 5 öre/kWh (inkl. moms).

Vill du ha ett annat elavtal?
För att få ett avtal som passar bäst för dig och ditt hushåll kan du Enkelt jämföra våra avtal här. Med vårt anvisningspris har du ingen bindningstid utan kan när som helst teckna ett annat elavtal hos oss.