RÖRLIGT elpris

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.

Rörligt pris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen och prissätts månadsvis i efterskott.  Vårt påslag och elcertifikatsavgift samt fast avgift tillkommer. Rörligt pris är historiskt den mest prisvärda avtalsformen, men innebär även mer risk beroende på hur marknaden utvecklar sig.
Hos oss har man 15 dagars uppsägningstid på vårt rörliga avtal.


Rörligt pris
Rörligt pris (Maj 2024)

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.
Priserna som presenteras är inkl. moms.

74,99 öre/kWh

Prisdetaljer

Historiska elpriser

I tabellen nedan kan du se hur det rörliga elpriset har utvecklats de senaste åren. Elpriset är i öre/kWh i elområde 4 och exklusive vårt påslag och moms.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
jan 99,9 120,5 119,9 53,5 30,4 65,8 36,1 36,9 35,3
feb 62,7 116,8 91,4 59,4 22 56,6 44,9 36,5 23,2
mars 69,2 106,3 165,3 48,6 19,4 48,1 50,6 32,8 25,2
april 70,6 86,7 115,7 44,6 16,4 47,1 45,2 31,5 24,7
maj 55,9 84,5 144,8 51,1 16,7 42,8 43,6 32,5 26,6
juni 113,3 185,8 76,4 27,7 33,8 54,9 30,9 36,5
juli 52,1 132,3 72,6 26,1 43,2 62,7 33,1 32,1
aug 60,4 323,7 88,9 44,3 45,7 68,2 36,1 33,8
sep 62,4 254,8 127,7 39,5 43,1 62,9 38,9 33,4
okt 46,5 94,6 92,7 30,1 49,5 63 34,7 40,9
nov 100,6 166,9 125,1 40,4 49,1 65,9 38,1 45,9
dec 93,3 299,5 199,4 40,8 42,4 61,4 35,8 38,5
snitt/år 87 176,5 86,7 29,5 47,3 55 34,8 33