Rörligt pris
Rörligt pris (Maj 2024)

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.
Priserna som presenteras är inkl. moms.

74,99 öre/kWh

Prisdetaljer
Timpris
Timpris

Ett timpris passar dig som kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen.

Prisdetaljer