Jämför våra elavtal

Ange din årliga elanvändning och välj avtalsform. Se elpris i fältet till höger. Elområde behöver du inte välja, priset är detsamma oavsett hemort. Vid frågor, kontakta Kundservice.

För närvarande erbjuder vi inga fastprisavtal. Elpriserna är extremt svängiga och då är det svårt för oss att sätta ett pris som kan hålla över tid.

Se karta
  2500
Elpris 127,9 öre/kWh
Moms 0 öre/kWh
Summa 0 öre/kWh

Fast pris 3 år
0 öre/kWh

Månadsavgift
0 kr/mån

Mina val
2500 kWh

Jämförpris
0 öre/kWh

0 kr/mån
0 kr/år

Vad betyder jämförpris?
Jämförpris finns för att det ska bli lättare att jämföra olika elavtal. I jämförpriset är alla kostnader, även den fasta månadsavgiften, inräknade i genomsnittligt pris per kilowattimme (kWh). Jämförpriser finns för tre typkunder med en årlig användning på 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. Riktlinjer är framtagna av konsumentverket.