Konsumenträtt

Kundservice

Vi eftersträvar alltid att göra vårt bästa för dig som kund. I första hand är det vår kundservice som hjälper dig med ditt ärende.

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med hur du blivit har behandlad av vår kundservice, finns en kundservicechef att vända sig till i andra hand. Kundservicechefen kan hjälpa dig med frågor, klagomål, synpunkter och även bistå med hjälp att ta eventuella frågor vidare externt.

Kundservicechef
Niclas Blücher
Tel: 0430 480 23
E-post: niclas.blucher@sodrahallandskraft.se

Rådgivning och tvistlösning

Du kan också få hjälp och rådgivning hos oberoende parter. Du kan till exempel vända dig till någon av följande:

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

Energimarknadsinspektionen är elmarknadens tillsynsmyndighet. Kan kontaktas om du har klagomål på elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet.

Allmän domstol, du kan låta domstol pröva ditt ärende, du bör dock först vända dig till ett ombud, till exempel en advokat, för att bedöma ditt ärende.