Vår Historia

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening u.p.a. startade 1919 med 248 medlemmar, då i form av en liten lokal eldistributionsförening. Här kan du läsa om vår historia och hur vi utvecklats till en energikoncern.

Läs om vår historia


– Att vi känner personer som jobbar i företaget betyder trygghet för oss. Familjen Tideman, Ränneslöv

Du äger Södra Hallands Kraft

Vårt företag drivs som ekonomisk förening som innebär att du som kund och medlem är delägare i elnätet. En företagsform som vi är övertygade om även i framtiden kommer att vara bäst för att bedriva elnätsverksamhet. 

Läs mer här


Södra Hallands Krafts Styrelse

Vår Styrelse ansvarar för att företräda medlemmarnas intressen och säkerställa bolagets långsiktiga framgång. Dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut som främjar bolagets mål och hållbarhetsinitiativ. Genom öppenhet och transparens strävar styrelsen efter att skapa värde för medlemmarna och säkerställa en ansvarsfull och effektiv verksamhet.

Styrelsens sammansättning


Vår Vision

Vi vill göra våra kunders energivardag enkel!

Vår vision


Vår värdegrund

Vi skapar framgång med en företagskultur som uppmuntrar samarbete, engagemang och respekt hos alla anställda. 

Till vår värdegrund

 

 


Visselblåsartjänst

Södra Hallands Kraft strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och en hög affärsetik samt driva SHK på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Läs mer här


Informationsmaterial

Södra Hallands Kraft vill gärna stå till tjänst med information till dig. Här hittar du bland annat avtalsvillkor, årsredovisningar, autogiroblanketter mm

Se mer här


Pressinformation

Här finns information som kan intressera dig som jobbar inom media.

 

Press