Producera din egen el

Vi på Södra Hallands Kraft ser gärna att fler producerar sin egen el – det bidrar till ett mer hållbart energisystem. Att du som egen elproducent kan sälja överskottet och få betalt för nätnyttan är en extra bonus.

Du kan producera din egen el genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk. Undersök vilka förutsättningar som gäller för den plats som du valt. För vindkraft är det viktigt att först göra vindmätningar under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera så mycket el som möjligt. För solceller är det viktigt att anläggningen står i så bra väderstreck och höjdvinkel som möjligt för att få ut maximalt med el. När du har bestämt dig så är det dags att sätta igång med arbetet.

Den stora efterfrågan av solcellsanläggningar har i vissa områden inneburit att vi måste förstärka vårt nät innan inkoppling av solcellsanläggning kan ske, vilket kan ta upp till 6 månader. Därför rekommenderar vi dig att kontakta oss på natkoll@sodrahallandskraft.se innan du beställer dina solceller för att undersöka hur det ser ut just i ditt område.


Solceller 

Vi har samlat de vanligaste frågorna om solceller och installation av solceller här


Inmatningstariff

Alla produktionsanläggningar över 43,5 kW betalar en inmatningstariff. Inmatningstariffen består av nätföretagets kostnader för produktionsanläggningens inmatning av el till nätet.

Läs mer här


Ladda din elbil med den el du producerar

Och laddboxen köper du från oss – vi säljer till både privatpersoner, företag och organisationer.

Läs mer här


Mikroproduktion – ersättning och avgifter

Avser maximal effekt om 43,5 kW och säkringsnivå 63 A.

Södra Hallands Kraft ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och överskottet säljer du. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Ersättningen är för närvarande 3,6 öre/kWh.

Den el du inte själv använder, säljer du till en elhandlare. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt din elinköpare.

Som egen elproducent behöver du två elnätsabonnemang – ett för din elanvändning och ett för din elproduktion. För dig som vill producera el i liten skala finns ett särskilt elnätsabonnemang för mikroproduktion, vilket är är avgiftsfritt.  

Under förutsättningen att du som kund uppfyller dessa villkor tillkommer ingen kostnad från Södra Hallands Kraft för anslutningen:

• Anläggningseffekt max 43,5 kW samt säkring max 63 A.
• Är huvudsakligen konsument på årsbasis.
• Inte ändrar din säkring till mer än vad anslutningen är betald för.

Om det är så att vi behöver förstärka elnätet kan det innebära att förstärkningen tar lite tid att utföra.

Ibland kan det vara svårt att veta vad alla delar på en faktura innebär. Här hittar du en fakturaförklaring som beskriver de olika delarna din elfaktura består av.

Fakturaförklaring produktion PDF