Flyttanmälan

Ska du flytta?

Om du ska flytta finns det en del du bör tänka på innan flyttlasset bär iväg. Här hittar du en kort summering av det viktigaste som är bra att veta.

Två olika avtal

För att få el till ditt boende krävs två avtal. Ett med oss som elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget som skall leverera den el du använder. Båda företagen bör kontaktas i god tid innan du flyttar in. Om du inte själv väljer elhandelsföretag är Södra Hallands Kraft skyldigt att anvisa ett. Sedan den 1 oktober 2016 har vi startat elhandel vilket innebär att Södra Hallands Kraft även är anvisningsleverantör.

Var ute i god tid

Även när du flyttar ut ska du kontakta både elnäts- och elhandelsföretaget i god tid. Vi rekommenderar en månad innan du flyttar från ditt nuvarande boende. Med bra framförhållning upphör dina avtal i rätt tid och du slipper onödiga kostnader. Om inte annat avtalats så upphör nätabonnemanget du har med Södra Hallands Kraft 30 dagar efter din skriftliga uppsägning (NÄT 2012 K, NÄT 2012 N).

Se till att ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte själv gör ett aktivt val får du det elhandelsföretag vi som nätägare har som anvisningsleverantör. Sedan den 1 oktober 2016 har vi startat elhandel vilket innebär att Södra Hallands Kraft även är anvisningsleverantör.
Väljer du att inte teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris, betalar du ett så kallat Anvisningspris, som hos många elhandelsleverantörer är dyrare än om du tecknar avtal. Vi på södra Hallands Kraft har valt att göra det Enkelt för våra kunder och prissätter anvisningspriset på samma sätt som vårt rörliga avtal, men med ett högre påslag.

Gör din flyttanmälan direkt

Via länkarna nedan kan du göra din flyttanmälan direkt. Du kan även logga in på Mina sidor fyll i nödvändiga uppgifter eller ring
vår kundservice, 0430-480 90.


Jag ska flytta in

Jag ska flytta in

Ska du flytta till en bostad inom Södra Hallands Krafts nätområde kan du anmäla detta här.

Jag ska flytta ut

Jag ska flytta ut

Ska du flytta ut från en bostad inom Södra Hallands Krafts nätområde kan du anmäla detta här.