Värmeanläggningar – Serviceavtal

Vi erbjuder ett förmånligt serviceavtal. Regelbunden översyn av panna/brännare innebär färre driftstörningar, förbättrad driftsekonomi och inte minst mindre miljöbelastning. Vi erbjuder även jourtjänst dygnet runt, årets alla dagar. 


Värmeanläggningar – Driftavtal

Vi erbjuder driftavtal som innehåller förebyggande underhåll i form av årlig service, felavhjälpning, rondering, larmtjänst med beredskap 24/7, riskbedömning, fortlöpande tillsyn av er värmeanläggning enligt nya AFS2017:3.
Vi upprättar erforderliga dokument, klassificerar och genomför den årliga tillsyn som krävs.


Värmeanläggningar – Färdigvärme

Vi erbjuder ett energitjänsteavtal där vi levererar färdigvärme i kiloWattimmar (kWh). Vi tar ansvar för inköp och tillförsel av energin till fastigheten i form av en värmeproduktionsanläggning med tillhörande system.
Vi tar det fulla driftansvaret för produktion av värme inklusive årlig service, felavhjälpning, rondering, larmtjänst med beredskap 24/7, driftprov, riskbedömning, fortlöpande tillsyn av Er värmeanläggning enligt nya AFS2017:3. Vi upprättar erforderliga dokument, klassificerar och genomför den årliga tillsyn som krävs.