Företagsavtal direkt med oss

Vi hjälper dig att hitta det bästa elavtalet för just din verksamhet. Våra elavtal passar alla verksamheter oavsett bransch och storlek.

Kontakta oss idag så offererar vi ett företagsavtal. Som lokalt och kundägt företag har du alltid nära till personlig service!

Vi följer marknadsutveckling för grön el och erbjuder goda råd för effektiv energianvändning till nytta för både dig och för en hållbar framtid.

För mer information, kontakta kundservice på tel 0430 480 90 eller mejl kundservice@sodrahallandskraft.se

I min verksamhet är jag beroende av att få el utan avbrott 24 timmar om dygnet. Vid frågor behöver jag ha nära till en personlig kontakt. Anders Nilsson, Lantbrukare, Våxtorp