Välj bästa avtalsform för dig

Vi erbjuder standardavtal med fast eller rörligt elpris. Vilken avtalsform som passar dig bäst beror på om du föredrar långsiktig kontroll på din kostnad eller vill ha möjlighet till lägsta pris även om det kan innebära större svängningar. (För tillfället erbjuds endast rörliga avtal)

Jämför våra elavtal


100% förnybar el

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara källor – sol, vind och vatten. Vi följer marknadsutveckling för grön el och verkar aktivt för effektiv energianvändning till nytta både för dig och för en hållbar framtid. 

Miljö och effektivisering


Avtalsvillkor

Vår verksamhet styrs av branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser. Här hittar du giltiga villkor.

För mer information, kontakta kundservice på tel 0430 480 90 eller mejl kundservice@sodrahallandskraft.se

Avtalsvillkor