Om Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft är en kundägd energikoncern som verkar i Laholm och delar av Båstad. Här driver vi vår verksamhet i ett moderbolag och tre dotterbolag. Vårt uppdrag är att skapa en enkel energivardag för våra kunder. I takt med att framtidens energilandskap växer fram och efterfrågan på fossilfri och förnybar energi ökar, är vi med för att möta våra kunders behov. Med innovation, nytänkande och god service gör vi det enkelt för våra kunder och lotsar dem rätt.

Mer info om oss och vår verksamhet


Miljö- och Energieffektivisering


Vi verkar för tillväxt av modern och miljöanpassad energiproduktion. Många små steg är vi övertygade om ger bästa miljövinsten.

Läs mer här


Du äger Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft ansvarar för att elledningarna fungerar i vårt lokala nätområde. Varje elnätsföretag i Sverige har ensamrätt i en viss avgränsad region. I vårt nätområde ingår Laholms kommun och delar av Båstads kommun. Vårt företag drivs som ekonomisk förening som innebär att du som kund och medlem är delägare i elnätet. En företagsform som vi är övertygade om även i framtiden kommer att vara bäst för att bedriva elnätsverksamhet.

Läs mer


Nyhetsarkiv

Här hittar du våra senaste nyheter och vad vi tidigare publicerat.

Till Nyhetsarkiv

 


Lokalt engagemang

Vi är sedan många år aktivt engagerat i att utveckla infrastrukturen inom vårt geografiska verksamhetsområde.

Mer om vårt engagemang


Lokalt föreningsstöd

En del i Södra Hallands Krafts lokala engagemang är stöd till föreningar och organisationer.

Stödpolicy och ansökan


Jobba hos Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft är en kundägd energikoncern som verkar i Laholm och delar av Båstad. Här driver vi vår verksamhet i ett moderbolag och tre dotterbolag. Vårt uppdrag är att skapa en enkel energivardag för våra kunder. I takt med att framtidens energilandskap växer fram och efterfrågan på fossilfri och förnybar energi ökar, är vi med för att möta våra kunders behov. I dag jobbar vi med elnät, biogas, energilösningar och energiförsäljning. Med innovation, nytänkande och god service gör vi det enkelt för våra kunder och lotsar dem till rätt lösning. 

Se lediga tjänster här


Reglerad Roll

Sveriges elnätet är ett så kallat naturligt monopol, då det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga flera parallella elnät.
Därför har Ei till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga och att leveransen av el sker till god kvalitet.

Lär mer här