Abonnemang

Flyttar du in i en ny bostad eller fastighet och mätare finns gör du endast en flyttanmälan. Normalt tar du över motsvarande abonnemang som tidigare innehavare haft med befintlig säkringsstorlek (kapacitet). Vid eventuellt förändrat behov, se säkrings- respektive effektabonnemang för gällande priser.

 

Säkringsabonnemang – för hushåll, mindre butiker och småindustrier

Säkringsabonnemang gäller för anslutningar i nätet upp till 63 A säkring. Detta abonnemang omfattar de flesta hushåll, mindre butiker och småindustrier. För vanliga hushåll gäller säkringsabonnemang upp till och med 25 A.

Säkringsstorlek  Avgift/månad exkl. moms Avgift/månad inkl. moms
16 A lgh* 152 kr 190 kr
16 A 276 kr 345 kr
20 A 456 kr 570 kr
25 A 596 kr 745 kr
35 A 828 kr 1 035 kr
50 A 1 232 kr 1 540 kr
63 A 1 796 kr 2 245 kr
Avgiftselement Exkl. moms Inkl. moms
Elöverföringsavgift 21,20 öre/kWh 26,50 öre/kWh
Energiskatt fr. 2024-01-01 42,80 öre/kWh 53,50 öre/kWh
Totalt 64,00 öre/kWh 80,00 öre/kWh

Effektabonnemang – för större butiker och industrier

Effektabonnemang innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Ditt behov avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje tillfälle. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

Med en säkringsstorlek på 80 A och därutöver överförs abonnemanget automatiskt till effektabonnemang. Abonnemanget omfattar större butiker samt industrier.

Avgiftselement Enhet N20 N04
Abonnemang
Abonnemangsavgift kr/mån 2 268 902
Effektkostnad apr-okt kr/kW, mån 41,9 49
Effektkostnad övrig tid kr/kW, mån 109,4 124
Överföringsavgift hela året öre/kWh 8,1 9,9
Energiskatt fr. 2024-01-01 öre/kWh  42,8 42,8
Reaktiv effekt, tillåtet överuttag på aktiv effekt 50% 50%
Överuttagsavgift kr/kVAr, mån 26 28

Välj rätt säkringsstorlek

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är förstås ungefärliga.

Läs mer här