Strömavbrott

Vi verkar för att du alltid ska få ström till din villa eller fastighet och vi har en tillgänglighet i vårt elnät på 99,99 %. 

Vi satsar mycket på att vädersäkra elnätet och arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att minimera antalet avbrott. Fler kraftiga oväder under senare år gör elnätet mer utsatt.

Om det blir strömavbrott har vår personal beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Det gör att vi snabbt kan vara på plats för att åtgärda de fel som uppstått. Är det ett större fel som drabbat flera vet vi oftast om det direkt. Vår utrustning visar när strömmen är borta i vårt nät och då börjar vi direkt att söka felet och se till att du får strömmen tillbaka.


Felanmälan

Om du upplever ett avbrott som inte finns med på vår avbrottskarta är du välkommen att felanmäla avbrottet.

Innan du ringer så vill vi att du kontrollerar dina säkringar vid mätaren samt om eventuell jordfelsbrytare löst ut. Undersök också om dina grannar är utan ström.

Läs mer här


Bra att ha hemma

 • Säkringar
 • Ficklampa
 • Extra batterier
 • Stearinljus och tändstickor
 • Första hjälpen-väska
 • Gasolkök

Kontrollera regelbundet att batterierna i ficklampor, telefonsvarare och alarmsystem fungerar, så att du slipper extra besvär.

Värme i villan vid längre strömavbrott (PDF)


Om du blir strömlös?

Goda råd om hur du kan klara dig lite bättre vid ett strömavbrott.

 • Mobiltelefon kan vara till god hjälp för att få information och prognostider, även om ditt fastighetsnät ligger nere.
 • Följ vädret så att du vet när en storm är på väg. Var förberedd om strömmen går.
 • Ta vara på värmen. Stäng fönster och dörrar, elda om du har vedspis och klä dig varmt (glöm inte fötterna).
 • Öppna dörrarna till kyl och frys så kort stund som möjligt. På vintern kan du förvara maten utomhus, utom räckhåll för djur.
 • Fyll termosar med varmt vatten, eftersom varmvattnet kan påverkas. Har du egen vattenkälla? Tappa upp vatten, så att du har i reserv.
 • Stäng av elektriska apparater och element. När strömmen är tillbaka, startar du ett i taget på låg effekt, så att inte säkringarna går.
 • För att minska elanvändningen i en situation med elbrist, exempelvis vid kall väderlek, bör man försöka använda så lite el som möjligt.

Avbrottsersättning

Som kund hos Södra Hallands Kraft är du normalt berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott på minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Den maximala ersättning du kan få är 300 procent av din årliga nätkostnad. Här finns mer information om avbrottsersättning.

Avbrottsersättning