Södra Hallands Krafts policy för stöd till föreningar

Vi stödjer ideella föreningar och organisationer inom idrott, kultur och samhällsutveckling. Det är verksamheter som vi vill vara en aktiv del av och som engagerar många människor till glädje och nytta på både kort och lång sikt. Vi verkar med fördel för aktiviteter och arrangemang med sociala förtecken.

Vår policy


Ansökan om föreningsstöd

Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 december och 31 maj.

Till ansökan