Timpris

Om du har Timpris så betalar du för vad elen faktiskt kostar under varje timme som du använder den, till skillnad från ett traditionellt rörligt elpris som består av det genomsnittliga priset på elbörsen.

Timpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du har alltså möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta, köra diskmaskinen eller ladda elbilen på natten, när elpriset normalt sätt är som lägst. 

I vår app, som man kan ladda ned via App Store eller Google Play, kan man följa timpriset på den nordiska elbörsen.

Om du vill du teckna avtal med Timpris så kontaktar du kundservice, 0430 480 90 eller kundservice@sodrahallandskraft.se.

Timpris
Timpris

Ett timpris passar dig som kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen.

Prisdetaljer