De nya elmätarna

De nya mätarna vi installerar i nätet under perioden 2020-2024 är av typen Kamstrup Omnipower. Dessa mätare klarar att leverera mätvärden var 15:e minut. De ger oss dessutom bättre möjlighet att kunna koppla upp oss ”live” för att se värde för spänning och ström samt förbrukning. De mäter med högre upplösning, dvs fler decimaler, än de tidigare mätarna. De mäter både aktiv och reaktiv energi både för konsumtion och produktion. Möjlighet finns också för timabonnemang, precis som de tidigare mätarna.

Vid till exempel bristande betalning har vi möjlighet att på distans via elmätaren stänga av elen samt att slå till elen igen. En röd diod markerar då den är avstängd, se 3 nedan.


Kamstrup Omnipower

1. Display – Visar aktuell data.
2. Tryckknapp (den vänstra) – Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen.
3. Lysdioder – Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Den undre dioden lyser konstant röd om den är avstängd, blinkande röd då den är avstängd men möjlig för kunden att koppla till.
4. Mätarnummer – Mätarnumret är 8 siffror långt.
5. Plats för HAN-modul – Ta bort denna plastlucka för att installera HAN-modulen.

Vill du veta mer om vad du kan se i displayen på mätaren: 

Bruksanvisning Kamstrp PDF
Kamstrup interaktiv guide