Våra säkringsstorlekar

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är förstås ungefärliga.

16 A: för årlig energianvändning 0–25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag – max 11 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 20 eller 25 A säkring.

20 A: för årlig energianvändning 20 000–35 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag – max 14 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 25 A säkring eller större.

25 A: för årlig energianvändning 30 000–50 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag – max 17 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35 A säkring eller större.

Testa med en lägre säkring

Tror du att du klarar dig med en mindre mätarsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har stort effektuttag, normalt under den kallaste perioden på året. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre mätarsäkring.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som utför arbetet och anmäler förändringen till oss.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen inkommer till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura.

Du kan även vända dig till oss om du vill ändra huvudsäkring, fyll då i blanketten nedan och skicka in till oss.

Säkringsbyte PDF