Kabelvisning

Ring först, gräv sen!
Ska du borra, gräva eller utföra andra markarbeten i närheten av våra elledningar eller fjärrvärmeanläggningar? Du behöver då beställa utsättning på www.ledningskollen.se. Boka en tid för kabelvisning innan du påbörjar arbetet.

För att vi ska kunna planera arbetet behöver vi ha din anmälan senast 10 dagar innan du behöver vår hjälp.

Vid större projekt förutsätter vi att du som beställare eller utsett ombud finns på plats för att informera om arbetets omfattning. Vår personal behöver ta del av ledningskartor och information då vi gör utsättningen.

Schaktning får inte utföras i ledningens närhet på sådant sätt att skada kan uppstå.

Felanmäl omgående vid avgrävd kabel eller om ledningen påträffas i annat läge än som markerats!
Växel: 0430 480 00 mån - fre kl. 08.00 - 16.00
Jour: 0430 480 48 övrig tid