Felanmälan solceller

De solcellsanläggningar som Södra Hallands Kraft sålt under år 2022 eller senare är installerade av vår underentreprenör E.ON (EMG Energimontagegruppen).
Eventuella felanmälningar på dessa anläggningar ska hanteras enligt nedanstående rutin:

  1. Gå igenom alla brytare och säkringar
    Öppna upp manualerna som visar hur man startar/stänger ned anläggningen.
    Ofta är det bara en säkring som löst ut. En enkel genomgång av alla brytare och omstart av anläggningen brukar lösa problemet.
  2. Om anläggningen inte kommer igång ska du anmäla ärendet till ditt försäkringsbolag. Gör en felanmälan via webbformuläret.
  3. E.ON kommer att utreda vad som gått sönder och skicka offert som du får ta vidare till ditt försäkringsbolag.
  4. E.ON skickar ut installatör som byter ut eventuell trasig komponent.