Inmatningstariff

Alla produktionsanläggningar över 43,5 kW betalar en inmatningstariff. Produktionsanläggningar till och med 1500 kW har fått tariffen reducerad och behöva endast betala för mätning och rapportering av mätvärden. Alla produktionsanläggningar över 1500 kW betalar full inmatningstariff.

Nätprislista produktionsanläggningar för inmatning i anslutningspunkt i lokalnät fr.o.m. 2024-01-01.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.
Tidigare års inmatningstariffer hittar du här

Avgiftselement Enhet Stor Medel Mikro
>1500 > 43,5 till ≤ 1 500 ≤ 43,5
Abonnemangsavgift kr/mån 2 481 310 0
Effektavgift helår kr/kW, mån 12,5 0 0
Ersättning effekt (höglast) VIND öre/kWh 0,5 0 0
Ersättning effekt (höglast) VATTEN öre/kWh  0,5 0 0
Nätförlustersättning öre/kWh 1,8 2,2 3,6

Tillämpningsbestämmelser

Effektavgifter

Månadseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt per timme under varje enskild månad på året.

Mikro

Gäller anslutningar vid lågspänning. Inmatningen ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget och mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet.

Tidsbegrepp

Höglasttid avser jan-mars och nov-dec.

Övrigt

Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.