Jag ska flytta in i ny bostad

Ska du flytta till en bostad inom Södra Hallands Krafts nätområde kan du anmäla detta via formulären nedan eller genom att ringa vår kundservice på telefon 0430-480 90. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.


Flyttanmälan 1/5

Uppgifter om inflyttning
Uppgifter om dig som kund