Jag ska flytta ut från min bostad eller har ändrad familjesituation

Ska du flytta ut från en bostad inom Södra Hallands Krafts nätområde kan du anmäla detta här nedan eller genom att ringa vår kundservice på tel 0430-480 90.

Ändrad familjesituation

Vid separation, när en bor kvar, kontakta elnätsföretaget och elhandelsföretaget.
Avtalen är personliga. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som någon annan i hushållet har tecknat, utan företagens medgivande. Den som har tecknat avtalen är betalningsansvarig för obetalda räkningar. Skulder avskrivs inte när du flyttar.

Vid dödsfall, upphör avtalen.
Kontakta elhandelsföretaget och elnätsföretaget. När du anmält ett dödsfall upphör avtalen, som den avlidne hade. Efterlevande, som bor kvar, eller dödsboet måste teckna nya avtal med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget.

Flyttanmälan 1/3

Uppgifter om utflyttning

Datum då hyreskontrakt upphör eller datum för ägarbyte

Uppgifter om dig som kund