Södra Hallands Krafts policy för stöd till föreningar

En del i Södra Hallands Krafts lokala engagemang är stöd till föreningar och organisationer. Vårt stöd syftar till att främja samhällsutveckling, relationer och vårt företags varumärke.

Inriktning
Vi stödjer ideella föreningar och organisationer inom idrott, kultur och samhällsutveckling. Det är verksamheter som vi vill vara en aktiv del av och som engagerar många människor till glädje och nytta på både kort och lång sikt. Vi verkar med fördel för aktiviteter och arrangemang med sociala förtecken.

Vårt föreningsstöd avser primärt lokala sammanhang inom vårt elnätsområde Laholms kommun och delar av Båstads kommun. Vi eftersträvar en jämn fördelning geografiskt inom vårt detta område, med tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet.

Exponering av företagets logotyp eller motsvarande (annons, skylt eller banner) är för oss ett utmärkt sätt att synliggöra vårt engagemang för alla som bor och verkar här.

Urval
Medel till föreningsstöd är begränsat och det kommer alltid att göras ett urval bland ansökningarna, vilket betyder alla sökande inte kommer att få ekonomiskt stöd även om de uppfyller kraven. Stöd i form av tjänster kan också sökas.

Vi ingår normalt avtal på ett år, men  även avtal för enskilda aktiviteter/evenemang.

Som motprestation vill vi på Södra Hallands Kraft kunna exponera företaget med egen annons, banderoll eller liknande och kunna använda mottagarens namn för att publicera vilka vi stödjer. Dessutom vill vi att mottagaren gör vårt stöd bekant för sina medlemmar genom anslag och på hemsida om sådan finns.

Ansökan
Vi behandlar föreningsstöd två gånger per år och tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 31 december och 31 maj.

I ansökan skall tydligt framgå på vilket sätt pengarna riktas till barn- och ungdomsverksamhet om sådan finns.

Ansök här

Tillkännagivande av mottagare
Sker ca 1 februari och ca 1 juli.

Föreningsstödet avser inte enskilda individer, verksamhet som kan uppfattas oetisk, omoralisk eller integritetskränkande för någon individ, verksamhet som kan anses kontroversiell, riskbetonad eller som har ett politiskt eller religiöst budskap.