Energieffektivisering


Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Använder jag mycket eller lite el i förhållande till andra konsumenter?
Man brukar säga att följande årsanvändning av el är normalvärden för olika typer av hushåll:
• Lägenhet: 2 000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)
• Villa utan elvärme: 5 000 kWh/år
• Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2 000 kWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Vilka åtgärder kan jag vidta för att energieffektivisera?

 läs mer här

Var kan jag få oberoende rådgivning om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder?


I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida:

Energi- och klimatrådgivningen

Telefonnummer till din kommuns energi- och klimatrådgivare

Tips på energieffektivisering för vanliga hushåll