Södra Hallands Krafts
Miljö- och Hållbarhetspolicy

Södra Hallands Kraft verkar för att vårt miljötänkande ska föregå med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete. Vi ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led. 

Det bedrivs genom ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar, vår personal ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön.

Genom årlig uppföljning och regelbundet arbete strävar Södra Hallands Kraft efter ständiga förbättringar och en hållbar affärsverksamhet.

Målsättningen är att årligen sätta och ompröva hållbarhets- och miljömål med regelbunden mätning och redovisning för förbättringsåtgärder. Den dagliga verksamheten integreras med hållbarhetsperspektiv, där tydliga regler och rutiner främjar hållbara beslut.