Angående anslutning av Solceller

Sedan januari 2022 har solcellsproduktionen ökat med 400% i vårt elnätsområde och det är fortfarande ett enormt intresse att ansluta ännu mer.

Ur ett nationellt perspektiv är det väldigt positivt att vi får in förnybar elproduktion men för oss som lokal nätägare börjar det bli ett problem. En stor koncentration av dessa solceller är utmed kusten, ett område som från början mest varit sommarstugor och där elnätet varit byggt efter det behovet.
Detta har inneburit att elnätet i vissa fall har påverkats mer än vad vi har kunnat bedöma, vilket innebär att åtgärder behöver göras. Det är så klart inte kul att behöva meddela kunder att de får vänta med att driftsätta sin anläggning, men tyvärr måste åtgärderna göras då vi har ett ansvar för att kvaliteten i vår elleverans håller sig inom det regelverk som finns.

För att använda vårt befintliga nät maximalt och på så sätt ansluta så många som möjligt direkt använder vi oss sedan i våras av ett betydligt mer avancerat beräkningssystem. Även om det har hjälpt oss och fler anläggningar har kunnat anslutas måste åtgärder göras på vissa områden för att tillkommande solcellsanläggningar ska kunna köras fullt ut. Vi beklagar att ett fåtal kunder får vänta, men vi gör vad vi kan för att åtgärderna görs så snabbt som möjligt.

För att minimera risken med att få besked om att behöva vänta med driftsättning av sin nyinstallerade solcellsanläggning är det viktigt att vi får in anmälan så snabbt som möjligt. Då får vi bättre möjlighet att göra rätt beräkningar och kunna ge bättre besked om när driftsättning av planerade solcellsanläggningar kan göras.