Den 1 januari 2024 justerar vi elnätsavgiften

På grund av ökade kostnader för att upprätthålla den höga tillgängligheten i vårt elnät samt för kapacitetsförstärkningar som energiomställningen kräver, kommer vi att behöva höja elnätsavgiften från och med årsskiftet. De ökade kostnaderna beror i stort på den höga inflationen som över lag driver upp kostnader men vi har även fått ökade kostnader för våra tariffer mot överliggande nätägare.
Höjningen gäller från och med 1 januari 2024 och påverkar de fasta kostnaderna för alla kunder.