Elåret 2023 en prismässig berg- och dalbana

Elpriserna under 2023 var betydligt lägre än 2022, däremot var prissvängningarna större med höga priser i början och slutet av året och lägre däremellan. Under perioden juli – oktober låg priserna mellan 46 – 62 öre, dvs. ungefär som på ”den gamla goda tiden”.

Lägre gaspris på kontinenten, minskad energianvändning och högre tillgänglighet i den franska kärnkraften är faktorer som dämpat de europeiska elpriserna, medan ett bättre läge för vattenkraften och mer vindkraft också bidragit till lägre priser i Norden och Sverige.

Stora prisskillnader inom Sverige
I genomsnitt var elpriset i Malmö 15 öre/kWh högre än i Stockholm och hela 29 öre/kWh högre än i Sundsvall och Luleå. Under första halvan av december spreds de höga prisnivåerna även till de norra delarna av landet. Anledningen var att många saker sammanföll med låga temperaturer och därmed en ökad efterfrågan. Det handlade om begränsningar i kärnkraften, isläggning i flera älvar samtidigt, svaga vindar och isbeläggning i vindkraften.
 

Det finns de som har det värre…
De tyska elpriser var nästan 70 procent högre än i Norden under år 2023. Trots lägre gaspriser bidrog vår tillgång till vattenkraftproduktion att prisnivån i Norden var klart lägre än i Tyskland.
 

Minskad elproduktion under året
Vattenkraften minskade med 5 procent, kärnkraften sjönk med 7 procent och övrig värmekraft minskade med 14 procent. Däremot ökade vindkraftsproduktionen med 4 procent och solkraften ökade med hela 61 procent jämfört med förgående år. Se fördelningen av den svenska elproduktionen 2023 i figur nedan.