Energiföretagen förklarar: Därför ökar elnätskostnaderna

Sverige behöver investera i och utveckla elnätet. Detta inte minst i ljuset av den förestående elektrifieringen som framför allt ska få bort användningen av fossil energi i transportsektorn och industrin. Energiföretagen förklarar varför elnätskostnaderna ökar men också att elkunderna framöver ska kunna påverka sina elkostnader genom att ändra mönstret för elanvändning.

Kraven på de svenska elnäten ökar. Till stor del kan det förklaras av många pågående förändringar i samhället. Städer växer, digitaliseringen ökar och mer förnybar elproduktion ska anslutas till elnätet – allt från större vind- och solkraftparker till solceller på villatak. Dessutom minskar toleransen mot elavbrott, vilket gör att leveranssäkerheten måste vara ännu högre än idag.

Alla dessa förändringar ställer nya krav på ett modernare, större och mer anpassningsbart elnät. Nya elmätare installeras för närvarande i hela landet med större möjlighet för kunder att vara flexibla i sin elanvändning. Generellt är det svenska elnätet gammalt och även utan elektrifieringen skulle stora investeringar krävas bara för att upprätthålla dagens nivå på elleveranser.

Fortsätt läsa på Energiföretagen hemsida

Källa: Energiföretagen