Från och med den 1 juli sänker vi på Södra Hallands Kraft våra elnätsavgifter.

Prissänkningen är en effekt av hur elmaknaden se ut just nu, de lägre elpriserna har en direkt effekt på nätförlustkostnaderna och kostnaderna till överliggande nät, vilket påverkar våra nätavgifter.

Vid höjningen av nätavgifterna i januari gick vi ut med att vi kommer justera priset oftare beroende på marknaden och nu blir effekten av det en sänkning, vilket vi är glad att kunna annonsera.

Sänkningen blir ca 1200 kr/år för en normalstor villakund. För mer information gå in och läs våra nya tariffer.