Transformatorer till Ukraina

Vi på Södra Hallands Kraft byter ut våra transformatorer när de nått en viss livslängd för att kunna bibehålla en hög säkerhet i vårt elnät, samtidigt vill vi kunna återanvända och förlänga livslängden på befintliga transformator för att minska avfallet och minimera miljöpåverkan.

Vi väljer därför att inte skrota våra transformatorer utan istället skickar vi dem, i samarbete med Sunlight Energy Sweden AB, till Ukraina. 

Här kan ni se några av dem på plats!