Historik

Södra Hallands Kraft, en energileverantör sedan 1919.

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening u.p.a. startade 1919 med 248 medlemmar, då i form av en liten lokal eldistributionsförening. Föreningen var emellertid inte den första inom Laholms kommun. Redan 1911 hade Genevads Belysningsförening bildats med ca 150 medlemmar.

Den äldsta beståndsdelen i Södra Hallands Kraft utgörs av Laholms stads Elverk. Detta startades 1907, då staden övertog driften av det första kraftverket i Lagan. Ett privat kraftverk byggdes vid Lagan av grosshandlare Otto E Hallberg redan 1889, och då kunde också de första elektriska lamporna tändas i Laholm.

Under 1950-talet skjuter elektrifieringen fart i Södra Halland. I hemmen ökar förbrukningen av elektricitet kraftigt när folk får tillgång till elkokplattor, elspisar och annan elektrisk utrustning. Många industrier, ofta med anknytning till jordbruket, startas. Utvecklingen leder till större krav på driftsäkerhet och service.

Den första sammanslagningen av föreningar äger rum 1956. Under 1960- och början av 1970-talet sker sedan ett antal samgåenden. Efter sammanslagningen med Veinge 1973 är Södra Hallands Krafts kundantal uppe i 10 000. Under 1970- och 1980-talen är ökningen av antalet kunder ganska jämn och 1993 har föreningen nästan 15 000 kunder.

På 1980-talet utvecklas föreningen till ett energitjänstföretag och engagerar sig för att få naturgas till Laholm. 1988 togs det första vindkraftverket (100 kW) i drift. Detta blev startskottet för det vindkraftsintresse som i dag finns i Laholm. Föreningen var även initiativtagare till den biogasanläggning som sedan 1991 levererar biogas till naturgasnätet.

När Södra Hallands Kraft 1994 av Sydkraft köper distributionen i kommunens östra delar med Knäred, Hishult och Mästocka samhälle, gör antalet kunder ett hopp upp till 17 500.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996, och nätdriften skiljdes från elhandeln, har Södra Hallands Kraft gått från att vara en eldistributör till att bli ett renodlat elnätsföretag. Elhandelsverksamheten har fram till 1 april 2010 bedrivits under olika tidsperioder tillsammans med Bjäre Kraft, Ljungby Energi AB, NVSH Energi AB och Ängelholms Energi AB i det gemensamma bolaget Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB.

Sedan 1 april 2010 är Södra Hallands Kraft tillsammans med nio andra energibolag delägare i elhandelsbolaget Bixia.

Från och med 2007 heter föreningen Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening. Antalet nätkunder är uppe i knappt 19 000.

Sedan 2014 utgör ett nybyggt kund- och energicenter i Vallberga nav för hela Södra Hallands Krafts verksamhet.

De 28 december 2015 såldes aktierna i Bixia AB i syfte att starta elhandel under eget varumärke i det helägda dotterbolaget Södra Hallands Kraft Försäljning AB den 1 oktober 2016. Detta exakt 20 år efter att det gemensamma bolaget Kraftaktörerna startades.