Vi skapar framgång med en företagskultur som uppmuntrar samarbete, engagemang och respekt hos alla anställda. 

ENGAGEMANG 
Vi engagerar oss och stöttar våra kollegor, ser helheten.

TYDLIGHET
Vi är tydliga med våra förväntningar, alla ska förstå sin roll och ansvar

FEEDBACK
Vi ser feedback som en möjlighet att bli bättre. 
Vi ger beröm, men vågar även prata om de som inte blev bra. 

ÄRLIGHET
Vi vågar stå för de vi gör, även om det blivit fel. 
Vi pratar med varandra inte om varandra. 

RESPEKT
Vi respekterar och lyssnar på varandra, alla är olika.